Khi bạn đã học xong 3 khóa tại trung tâm Soroban thì bàn tính chỉ là hỗ trợ

Khi bạn đã học xong 3 khóa tại trung tâm Soroban thì bàn tính chỉ là hỗ trợ

sorobanカテゴリの最新記事